Mēs radām labākus risinājumus
sadarbībā ar mūsu partneriem

Biomedicīniskās darbinieku atpazīšanas risinājumi, magnētiskās kartes, laika reģistrācijas sistēmas, kas integrētas ar Standart ERP

Nevalstiska bezpeļņas organizācija, kuras uzdevumi ir veicināt uzņēmējdarbības vides uzlabošanu Latvijā, apvienot Latvijas uzņēmējus un veicināt veiksmīgu darbību starptautiskajos tirgos.

Rīgas Biznesa kamera ir uzņēmēju apvienība, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem lobēt un attīstīt ar uzņēmējdarbību saistītus tiesību aktus, atbalsta eksportu, izglīto uzņēmējus inovācijās un citās biznesa zināšanas.

VA

Biznesa konsultācijas, atklājot jaunas uzņēmējdarbības perspektīvas.

Organizāciju vadības konsultācijas un pārmaiņu vadība,  kas veicina izcilu, ilgtspējīgu rezultātu radīšanu uzņēmumā.

Ārpakalpojumu IT aparatūras un infrastruktūras izveide un apkalpošana.

Labākie programmatūras un aparatūras komplekti mūsu biznesa klientiem.

Mūsdienu fiskālie bloki, POS sistēmu apkalpošana, kases aparāti, kas integrēti ar Standard ERP.

POS, elektroniskie svari un svītrkodu skeneri, kas ir integrēti ar Standart ERP.

Grāmatvedības biroji, kas izmanto Standard ERP

Aprunāsimies par sadarbību